Home

Kontakt

Poštovní adresa

Sdružení Douzelage
Nám. Svobody 138
342 01 Sušice 1

E-mailová adresa

Valid XHTML 1.0 Transitional    ©2006, Anežka NOVÁ, webmaster

VÝBOR DOUZELAGE SUŠICE

V komisi Výbor Douzelage pracují:

Komise předkládá svá stanoviska a náměty radě obce a usnáší se většinou hlasů svých členů. Komise je odpovědná radě obce ve věcech výkonu přenesené působnosti a na svěřeném úseku odpovídá starostovi obce.