Kontakt

Poštovní adresa

Sdružení Douzelage
Nám. Svobody 138
342 01 Sušice 1

E-mailová adresa
Valid XHTML 1.0 Transitional    ©2006, Anežka NOVÁ, webmaster

DOUZELAGE

Evropské sdružení partnerských měst

DOUZELAGE [duzeláž] je unikátní sdružení 27 evropských měst, vždy pouze jedno město z každé členské země Evropské unie. Název vznikl kombinací francouzských slov DOUZE (dvanáct, což je počet zakládajících členů) a JUMELAGE (partnerství).

Sdružení Douzelage bylo založeno v roce 1991 ve francouzském Granville podpisem zástupců dvanácti zakládajících členských měst. Přestože se počet členských měst rozrostl na dvacet jedna, slovo douze zůstalo v názvu zachováno - jako 12 hvězd ve znaku EU.

V současné době probíhají jednání s dalšími kandidátskými městy z Rumunska a Slovinska.

SUŠICE se stala právoplatným členem 13. května 2004 na konferenci v rakouském Judenburgu.

Cílem tohoto partnerství je podpora spolupráce a partnerství mezi členskými městy, a tím usnadnění vzájemné komunikace občanů v rámci EU. Dvakrát ročně se na konferencích tohoto sdružení připravují společné projekty a výměnné akce dětí, mládeže i dospělých v oblastech vzdělání, cestovního ruchu, kultury a sportu. Sdružení v jednotlivých městech získávají peníze na svou činnost příspěvky od obce, organizováním projektů financovaných EU, od sponzorů atd.

Příznivcem tohoto sdružení se může stát každý z Vás. Můžete pomoci organizovat zajímavé akce, výměnné pobyty studentů i členů zájmových spolků sportovních, hudebních a dalších. Některá města navrhovala také možnost individuálních výměnných pobytů pro rodiny. Sami můžete přijít s návrhy, o jaké kontakty byste měli zájem.