Kontakt

Poštovní adresa

Sdružení Douzelage
Nám. Svobody 138
342 01 Sušice 1

E-mailová adresa
Valid XHTML 1.0 Transitional    ©2006, Anežka NOVÁ, webmaster

Víte, co je Couch Surfing?

Jde o levný způsob cestování, který je stále více rozšířen. Funguje to jednoduše. Každý může nabídnout ubytování, setkání na kafe, drink, doprovod či jiné služby pro cizince ve svém městě. Nestojí to nic, jen poděkování, případně oplátku pro jiné členy tohoto systému. Tento způsob cestování umožňuje poznávat cizí zemi jinak než z oken hotelů a turistických letovisek. Vše je založeno na vzájemné důvěře mezi lidmi.

Systém tohoto cestování chce založit i sdružení Douzelage. Cílem je, aby se obyvatelé zemí sdružených v Douzelage jednoduše mohli navštěvovat v kteroukoli dobu během roku. Jistě se jedná o zajímavý způsob cestování a ve světě je dnes využíván jednotlivci i skupinami lidí všech věkových kategorií.

Chcete se do projektu zapojit?

Stačí si ZDE stáhnout a vyplnit formulář a zaslat ho na adresu anniacmoi@hotmail.com

Případné dotazy zašlete na adresu sjs.susice@tiscali.cz